EĞİTİM FAALİYETLERİ
Tem Kurye Eğitim Faaliyetleri

Tem Kurye Eğitim Faaliyetleri

Önce Güvenlik !

Tem Kurye gerek ofis gerekse saha personellerini yoğun bir eğitim sürecinden geçirmektedir. İşe alım ve oryantasyon süreçleri Tem Kurye insan kaynakları yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

İşe alım süreci, mülakat işlemleri sonrasında Sağlık raporu, Sabıka kaydı, İkametgah, Vukuatlı Nüfus Cüzdanı gibi en temel ve zorunlu evraklar ile yetkinlik belgeleri ve diğer kişisel evrakları içerecek şekilde dosyanın hazırlanması ile başlamaktadır.

Oryantasyon eğitimine geçmeden önce İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimleri verilmektedir. Yüksek risk altında çalışmakta olan kuryelerimize bu eğitimler ile kask takma zorunluluğu, tarafımızdan zimmetli olarak verilen güvenli koruyucu özel motosiklet elbiselerinin giyilmesi, trafik kural işaret ve işaretçilerine uyma, güvenli motosiklet kullanma gibi süreçler hakkında bilinçlendirme ve uygulama etkinliği kazandırılmaktadır.

Oryantasyon süreci dahilinde ise Tem Kurye’nin müşterilerine taahhüt ettiği hizmet kalitesinin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili işleyiş detaylıca aktarılmaktadır.

Tem Kurye belirli periyotlarda gruplar halinde toplantılar düzenleyerek işleyişle ilgili birebir bilgi paylaşımı sağlamaktadır.

Tem Kurye Eğitim Faaliyetleri
Tem Kurye Eğitim Faaliyetleri