Şişli Motorlu Kurye


Şişli Motorlu Kurye

Şişli Motorlu Kurye ile tüm özel evrak veya özel paket gönderimleri en güvenli şekilde gerçekleştirilir. Firmamızın güvenlik ve hız konusunda aldığı tedbirler kapsamında gönderileriniz en güvenli şekilde istediğiniz konuma ulaştırır. Firmamız alanında uzman kurye elemanları ile çalışmaktadır. Kuryeler paket gönderimlerini hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirirken sizlere ayrıcalıklı paket taşımacılık servisini sunmaktadır.

Kurye servisleri ile şişli konumundan paketleriniz veya özel evraklarınız teslim alınır ve en hızlı şekilde sizin belirlediğiniz adrese aynı gün teslim edilir. Şişli kurye hizmetlerimiz siz müşterilerimizin tüm menfaatleri düşünülerek yapılmaktadır. Özellikle evrak gönderimleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilir. Güvenli ve hızlı paket teslimlerinizde firmamız sizlere gönderi güvencesi sunmaktadır. Tüm gönderileriniz her türlü olumsuzluğa karşı tarafımızca sigortalanmaktadır. Bu durumda siz müşterilerimiz gönül rahatlığı ile özel gönderimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Şişli Moto Kurye Gönderimi Nasıl Yapılır ?

Kurye ile paket gönderim işlemleriniz için firmamızı arayarak iletişime geçebilirsiniz. Firmamız tarafına verdiğiniz bilgiler doğrultusunda size en yakın şişli kurye elemanımız adresinizden paketinizi teslim alarak dilediğiniz konuma gönderimini sağlamaktadır. Şişli motorlu kurye ile paketleriniz gün içinde yaklaşık 150 veya 210 dakika içinde teslimi gerçekleştirilir. Bu durum hava koşulları ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak kısa gecikmeli olarak yapılabilir. Tüm paketleriniz istediğiniz zaman ve gün içinde teslim edilir.

Şişli Moto Kurye ile Paketimin Gittiğini Nasıl Anlarım ?

Kurye servisleri araçları ile gönderim sağlayacağınız zaman firmam?z? arayarak size en yak?n kurye elaman?n? talep edebilirsiniz. Size en yak?n kurye eleman? en h?zl? ?ekilde adresinize gelerek paketinizi teslim al?r ve sizin istedi?iniz konuma ayn? gün içinde teslimini güvenli ve h?zl? ?ekilde gerçekle?tirir. ?i?li kurye servisi ile gönderim sa?lad???n?zda kurye adrese ula?t???nda size mail veya SMS yolu ile bilgilendirme mesaj? gelir. Bildirimde gönderimlerin tüm ayr?nt?lar? mevcuttur. Bu sayede gönderimlerinizi kolay ?ekilde takip ederek güvenli bir gönderi i?lemi yapm?? olursunuz. Gönderimleriniz firmam?za do?ru ?ekilde verdi?iniz mail veya cep telefonu numaralar?na yap?laca?? için bu konuda eksik bilgi vermemeniz rica edilir. Kurye eleman? gecikme durumlar?nda sizlere mutlaka bilgisini vermektedir.

?i?li Motorlu Kurye Hizmeti...

?i?li semtinden herhangi bir gönderiyi ?stanbul'un herhangi bir semtine moto kuryelerimiz arac?l???yla birkaç saat içerisinde gönderebilirsiniz. 0850 307 15 15 numaral? telefon hatt?m?zdan ça?r? merkezimi arayarak talepte bulunman?z durumundan size en yak?n konumdaki motorlu kuryemiz yönlendirilerek gönderiniz en geç 30 dakika içerisinde teslim al?nacakt?r.

?i?li Motorlu Kurye ile ?stanbul'da herhangi bir adresten ihtiyac?n?z olan bir gönderiyi ald?rarak ?i?li semtindeki adresine getirtebilirsiniz.

Motorlu Kurye hizmetleri gönderinin yap?laca?? semtlere göre ortalama a?a??daki süreler içerisinde al?n?p teslim edilecektir.

?i?li Normal Motorlu Kurye Hizmeti:        150-180 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat? olarak ücretlendirilir.

?i?li Ekspres Motorlu Kurye Hizmeti:        90-105 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat?n?n 2 kat? olarak ücretlendirilir.

?i?li Vip Motorlu Kurye Hizmet?:               45-75 dakika aras?nda al?n?r ve teslim edilir. Liste fiyat?n?n 4 kat? olarak ücretlendirilir.

Motorlu kurye hizmetleriyle ihtiyac?n?z olan her gönderiyi ta??tabilirsiniz. ?stanbul trafi?inde i?lerinizi yeti?tirmemizin mümkün olmad??? hallerde motorlu kuryeler en büyük yard?mc?m?z konumundad?r. ?i?li semtinde tüm ?stanbul genelinde Tem Kurye ekibi bulunmakta ve hizmet vermektedir.

Tem Kurye moto kuryelerini online sistem ile takip etmekte ve yönlendirmeyi sa?lamaktad?r. Son teknoloji özel yaz?l?m otomasyonu ile tüm ?stanbul ve ?i?li genelinde anl?k olarak kurye hizmetlerini yönetmektedir. 1997 senesinde bugüne kurumsal olarak hizmetlerini ba?ar?l? ?ekilde yönetmektedir.

?i?li semti ve ?stanbul genelinde kurye hizmetleri hakk?nda bilgi almak ve kurye gönderi sipari?i olu?turmak için ça?r? merkezimizi aray?n?z.


Söz verip değer taşıyoruz...

TEM KURYE

0850 307 15 15